ALLE ÉCHT WAARDEVOLLE INNOVATIES KOMEN VOORT UIT EEN ‘SENSE OF PURPOSE’

WAT?

De missie van AMICA Innovatie is het helpen van organisaties bij de realisatie van betekenisvolle innovaties. Dit zijn producten, technologieën, diensten of omgevingen die:

WAAROM?

Bedrijven die innoveren vanuit een ‘sense of purpose’, voegen meer waarde toe. Onderzoek heeft uitgewezen dat ondernemingen gedreven door een duurzame missie langer bestaan en minder last van de conjunctuur hebben. Elk bedrijf heeft zijn eigen plaats in een waardeketen die gericht is op een bepaalde missie. Deze plaats hangt af van waar het bedrijf het meeste waarde kan toevoegen, ofwel waar haar kerncompetenties liggen. AMICA’s missie is om bedrijven hun lange-termijn missie en kerncompetenties te helpen vinden. En vanuit daar innovaties te laten bijdragen aan een duurzaam en gezond bedrijf. 

Waarmee helpt AMICA bedrijven betekenisvolle innovaties te realiseren? Dat lees je hier.