pexels-mikael-blomkvist-6476188

DE SLIM REGELING

WEBINAR

Kijk hieronder de webinar terug.  

 

Links in de video’s: 

meer info subsidieregeling: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim 

platform: https://www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl/ 

SLIM Academy: https://mazesubsidies.activehosted.com/f/3

EEN DOSIS IDEËEN

Ben je ook ondernemer of HR-adviseur en wil je werken aan vaardige en betrokken medewerkers? Denk eens aan de volgende manieren om leren & ontwikkelen te stimuleren:

 • een functiehuis,
 • e-learning inclusief activatie onder medewerkers,
 • een leermeester-gezel systeem, 
 • ‘microlearnings’ om tijdens het werk te leren,
 • webinarseries van senioren, 
 • ontwikkelgespreksysteem, 
 • een bedrijfsschool,
 • e-learning opleidingen voor Bijv. Leren adviseren en communicatievaardigheden,
 • 10% werktijd vrijmaken voor leren,
 • eigen leerinitiatieven van medewerkers stimuleren, • technische en niet-technische medewerkers die elkaar dingen gaan leren,
 • medewerkervolgsysteem/talent management systeem,
 • begeleidingsinstructie en -planning voor ervaren medewerkers om oefenen theorie in praktijk te stimuleren,
 • game based learning, 
 • leren voor de energietransitie, 
 • een talentenprogramma,
 • een leer-app, 
 • duurzaamheid- leren, 
 • aan middenkader leren om het leren te stimuleren,
 • leer-hackaton,
 • invoeren van een leerambassadeur,
 • ontwikkelen van een eigen opleiding,
 • Scrum gebruiken als leer- en ontwikkelmethode.

 

DE SLIM REGELING

Wil je ook je medewerkers stimuleren om te leren en zich te ontwikkelen met de SLIM subsidie? 

Op deze pagina leggen we je uit hoe de regeling in elkaar zit en waar je op moet letten bij de aanvraag.

Meer weten? Als je je e-mailadres achterlaat, krijg je gratis de zeer uitgebreide AMICA Ultieme Gids voor de SLIM regeling. 

Of schrijf je in en we houden je op de hoogte wanneer AMICA weer een SLIM webinar houdt over de projectadministratie of de volgende SLIM ronde.

0.   OVER DE SLIM REGELING

De SLIM regeling is in 2020 opgericht door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om mkb-organisaties te stimuleren meer te investeren in opleiding en ontwikkeling. SLIM is dus geen opleidingsbudget.

 

Subsidie | Max. €25.000 subsidie in één jaar.

De kansen | Loting, ongeveer 1 op 3 tot 4.

Hoe vaak en wanneer | 2 keer per jaar: vaak maart/september.

1. WAT KUN JE DOEN IN DE SLIM REGELING?

ACTIVITEIT A | de leerbehoefte vanuit het oogpunt van de werkgever in kaart brengen. Wat moet jouw bedrijf kunnen en welke vaardigheden moeten jouw medewerkers dus hebben?

ACTIVITEIT B | de scholingsbehoefte vanuit het oogpunt van de werknemer in kaart brengen. Individuele ontwikkelgesprekken.

ACTIVITEIT C | een methode invoeren om leren tijdens het werk te stimuleren. Bijvoorbeeld een bedrijfsschool oprichten, e-learning, een participatiesysteem voor opleidingen, een app met kennis of de Hololens.

 

Activiteit D gaat over de derde leerweg en wordt buiten beschouwing gelaten in deze gids. Combinaties zijn vaak leuk en nuttig, maar leveren meer administratieve regeldruk op.

2. WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

BEN JE MKB ? | minder dan 250 medewerkers en minder 50 mln jaaromzet of 43 mln jaarbalans

HEB JE VOLDOENDE LERENDE MEDEWERKERS? | minstens 6 medewerkers in dienst met een leerbehoefte (ong.)

KUN JE VOOR- EN COFINANCIEREN? | genoeg eigen vermogen om hele subsidiebedrag voor te schieten en eigen bijdrage te betalen

3. HOE WERKT HET INDIENEN EN WAT HEB JE NODIG?

HET PROCES | eerst loten, dan beoordelen, dan 2x vragen beantwoorden, dan beschikken en pas na afloop uitkeren.

 

HET PLATFORM | Indienen gaat via het platform mijnuitvoeringszw.nl zonder digitale certificeringsmiddelen.

 

CHECKLIST DOCUMENTEN EN GEGEVENS | mkb verklaring, deminimis verklaring, machtiging intermediair, projectplan, begroting en aanvullende gegevens mbt administratie en medewerkers.

 

DEADLINE | einde van de openstellingsmaand 17:00.

4.  WAT WIL JE DOEN EN HOE SCHRIJF JE DAT OP?

4.      DOEL BEPALEN | Bedenk eerst wat je wil bereiken, waarom en met wie. Betrek hen bij de ideefase.

 

PROJECTPLAN | Het projectplan bestaat globaal uit 7 punten, van doel tot praktische stappen en meetbaar evaluatie-instrument.

 

BEGROTING | Vermeerder 25.000 met jouw subsidiepercentage en wijs deze toe aan de stappen uit het projectplan. Verdeel elke stap in externe uren en interne uren met medewerkers per functiegroep.

5. WAAR MOET JE NOG MEER AAN DENKEN?

BORGING VAN JE RESULTATEN | SLIM gaat over continu leren en ontwikkelen, ook voorbij je projectperiode. Bedenk hoe je dat gaat doen en zet dat in je projectplan.

HOE GA JE EVALUEREN | Het ministerie wil horen hoe jij meetbaar je resultaten gaat aantonen.

DE REGELING EN DE BESCHIKKING ZIJN DE BAAS | Als je vragen krijgt, kijk dan goed naar wat er in de regeling staat als je antwoord geeft en blijf objectief. De beschikking geeft je alle informatie die je nodig hebt aan het begin van de uitvoering.

 

PROJECTADMINISTRATIE | Wij adviseren om aan de start van het project te bestuderen wat je moet indienen, het is niet moeilijk. Maak een duidelijke urenstaat en een facturenlijst en tel de totalen bij elkaar op in de financiële bijlage van de vaststelling. Zo kun jij proactief je team aansturen en het jezelf makkelijk maken bij de indiening. En verklein je je kans op korting van het subsidiebedrag.

MEER WETEN?

AMICA houdt regelmatig webinars over de aanstaande SLIM ronde en over de projectadministratie. Schrijf je in en je wordt op de hoogte gehouden van aankomende online events.

Laat je e-mailadres achter en AMICA stuurt jou je gratis AMICA ULTIEME GIDS VOOR DE SLIM REGELING IN 5 VRAGEN. Hope it helps!

VOORBEELD ACTIVITEIT A EN B: PURPOSE ONTWIKKELGESPREKKEN

AMICA biedt met Anneke Krakers een mooi pakket voor A en B op basis van Purpose. Marloes definieert de purpose van het bedrijf en vertaalt dit met het MT in een strategische visie op de scholingsbehoefte. Anneke houdt individuele persoonlijke ontwikkelgesprekken met de medewerkers. In een gezamenlijke sessie brengen we alles bij elkaar. Hoe spelen de medewerkers een rol in de purpose van het bedrijf, maar net zo belangrijk: hoe speelt het bedrijf een rol in de purpose van de medewerkers? Wil jij dit ook? Neem dan even contact met ons op.

 

VOORBEELD ACTIVITEIT C: GA VOOR GOUD

AMICA biedt met Living Story en Boven de Lijn een leerparticipatiegame: Ga voor Goud. Dit is een leersysteem waarbij medewerkers worden beloond als ze succesvol toepassen wat ze in de korte e-learning content hebben geleerd. Belonen kan door leidinggevenden én collega’s. Er zijn kwartaalchallenges (wie is het klantvriendelijkst) en elke maand is er een winnaar. Ga voor Goud is succesvol ingevoerd bij de Wintertuin als ‘De Gouden Palm’. Wil jij dit ook? Neem even contact met ons op. Zie ook:

https://www.hoewerktnederland.nl/slimwerkgeven/documenten/videos/2021/10/14/update—slim-subsidie—wintertuin-experience